Menekşe Toprak’ın “Valizdeki Mektup”u üzerine…(Gültekin Emre, Cumhuriyet Kitap, 20.09.2007)

Bir öykü kitabı insanın dünyasını değiştirmez ama değiştirmeye yardım eder… Bir ilk kitap Valizdeki Mektup. Bunda korkulacak ve çekinilecek bir durum yok okur açısından. Kuşku duymaya da gerek yok, bir yazarın ilk kitabı diye. Kimi okur çekingen ve önyargılı olur….

Behçet Çelik, Valizdeki Mektup Üzerine…

KARŞILAŞMALAR UNUTMAYA eğilimli olduğumuzu hatırlatıyor Menekşe Toprak hikâyelerinde. Unutmak istediklerimizin toplumsal ya da bireysel acılar olması bir şeyi değiştirmiyor. Aşağı yukarı aynı mekanizma işliyor; çözülmemiş sorunlar belleğin yarı karanlık taraflarına atılıyor. Unutmak istediklerimiz hiç yaşanmamış gibi sürdürmeye çalışıyoruz hayatlarımızı. Geçmişin…