Menekşe Toprak’ tan Yurtsuzluk Üzerine Öyküler (Behçet Çelik)

Menekşe Toprak, Hangi Dildedir Aşk, YKY, 2009 Menekşe Toprak’ın yeni öykü kitabı Hangi Dildedir Aşk’ta, mekânlar, şehirler ya da semtler kişilerin kimi zaman önüne geçiyor. Yerleşiklerinden bağımsız, onların dışında, onların hasbelkader içinde yaşadıkları salt bir mekân ya da üzerine bastıkları…

Valizdeki Mektup (Metin Celal, Okuduğum Kitaplar, Cumhuriyet Kitap, 21.06.2007 )

Yalınlık, hikâyede üsluptan çok anlatılana ağırlık verilmesi son dönem hikâyecilerimizin genel eğilimlerinden. Sanki üsluptan özenle kaçıyor gibiler. Süslemeyi hele, hiç sevmiyorlar. Daha çok anlattıklarıyla bir dünya kurmak, orada farklılaşmak istiyorlar gibiler. Ama ne yazık ki, işlenen konular çok çeşitli değil….

Menekşe Toprak’ın “Valizdeki Mektup”u üzerine…(Gültekin Emre, Cumhuriyet Kitap, 20.09.2007)

Bir öykü kitabı insanın dünyasını değiştirmez ama değiştirmeye yardım eder… Bir ilk kitap Valizdeki Mektup. Bunda korkulacak ve çekinilecek bir durum yok okur açısından. Kuşku duymaya da gerek yok, bir yazarın ilk kitabı diye. Kimi okur çekingen ve önyargılı olur….